Fytosanitair Robuurste Ketens

De koepel PPS Fytosanitair Robuuste Ketens is een intersectoraal programma waarin vele partijen in de plantaardige sectoren met elkaar samenwerken om de koppositie die Nederland heeft als exportland van agrarische plantaardige producten te versterken. Ongestoorde handelsstromen met voldoende waarborgen voor de kwaliteit van de producten is hiervoor van belang. Het programma richt zich op het voorkomen en beheersen van fytosanitaire risico’s. Het gaat hierbij om de hele keten.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Fytosanitair Robuuste Ketens vallen

Contactpersonen:
Anneke van Dijk, LTO Noord, avdijk@ltonoord.nl / 06 -11 36 56 28 of 088-888 66 66
Peter Bonants, Wageningen UR - Plant Research International, peter.bonants@wur.nl / 0317-480 649

.