Energie & CO2

De koepel PPS Energie en CO2 richt zich op een belangrijk maatschappelijk vraagstuk: fossiele energie wordt schaarser en duurder, de consument wil duurzaamheid, de klimaatverandering vereist stappen. De energie-intensieve Nederlandse tuinbouwsector kan een goede bijdrage leveren aan het oplossen van dit maatschappelijke vraagstuk en aan het eigen duurzame voortbestaan. De ambitie voor lange termijn is dat de tuinbouwsector in 2050 een volledig duurzame én economisch rendabele energiehuishouding heeft met (vrijwel) geen CO2-emissie.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Energie en CO2 vallen.

Contactpersonen:
Piet Broekharst, LTO Glaskracht, PBroekharst@ltoglaskracht.nl / 010 800 8400
Jouke Campen, Wageningen UR Glastuinbouw, jouke.campen@wur.nl /0317-483 298

Kijk voor meer informatie op www.kasalsenergiebron.nl