Cross overs

T&U ziet in haar Uitvoeringsagenda volop kansen voor gezamenlijke kennisontwikkeling met andere topsectoren, zoals Agri&Food, Water, Chemie, Logistiek, HTSM en Creatieve Industrie. Samenwerking combineert kennis en inzichten, waardoor nieuwe innovatieoplossingen ontstaan. Cross-overs zijn bovendien belangrijk om innovaties breder toe te passen. Kennis die binnen een bepaalde omgeving is ontwikkeld, kan zo ook tot waarde worden gebracht in andere omgevingen. Er worden specifieke crossoverbijeenkomsten gehouden, waarin de samenwerking wordt gezocht met andere topsectoren. 


.