Consument, markt en ketens

De Nederlandse tuinbouw- en uitgangsmaterialensector heeft een stevige positie op de internationale markt.  Tegelijkertijd zitten veel bedrijven in de problemen. De winstgevendheid van bedrijven staat onder druk en bij veel bedrijven is de continuïteit in het geding. De kernvraag van veel ondernemers in de tuinbouw is: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een veelgehoord antwoord is: efficiënt produceren waardoor de kostprijs laag blijft en een constante en hoge kwaliteit leveren. Dit is echter niet het enige antwoord. Een belangrijk deel van de oplossingen zit ook aan de marktkant. Een aantal ondernemers stelt zich daarom vragen over mogelijkheden om vraaggestuurd te produceren, consumentenwensen te inventariseren, samen te werken met andere producenten of met de klant, marktinformatie en tussentijdse feedback uit de markt te verkrijgen, afzetterugval en prijsval te overleven.

De koepel PPS Consument, Markt en Ketens heeft als doelstelling om kennis, inzichten en tools te ontwikkelen waarmee deze vragen op maat van een antwoord kunnen worden voorzien.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
​Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Consument, Markt en Ketens vallen.

Contactpersonen:
Johan Bremmer, LEI Wageningen UR,  johan.bremmer@wur.nl / 070-335 8209
Gerben Splinter, LEI Wageningen UR, gerben.splinter@wur.nl / 070-335 8250