Consument en Gezondheid

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat de consumptie van voldoende groente en fruit van groot belang is voor de gezondheid van mensen. In steeds meer publicaties wordt de relatie tussen goede voeding (zoals voldoende groenten en fruit) en het voorkomen van ziekten als diabetes type 2, hart- en vaatziekten, beroertes gelegd. Ondanks de toegenomen aandacht voor voeding in de media nemen de verkoopcijfers voor verse groente en fruit de afgelopen jaren nog steeds af. De verkoop en de prijs van de meest gezonde producten staan sterk onder druk.

De ambitie  van de koepel PPS  Consument en Gezondheid is de groente- en fruitconsumptie van alle Nederlanders te verhogen. Dit draagt bij aan de gezondheid op korte en lange termijn, dringt zorgkosten terug en versterkt de tuinbouwsector als geheel, van veredeling en teelt tot aan verwerking. Daarbij moet er aandacht zijn voor alle leeftijdsgroepen, nieuwe eetmomenten en eetplekken, nieuwe producten en concepten. In 2025 moet minimaal 50 procent van de Nederlanders voldoende groente en fruit eten volgens de dan geldige richtlijnen, een verdubbeling van de huidige cijfers.

Bekijk hier het uitgebreide overzicht van de activiteiten van deze PPS.
Bekijk hier alle projecten die onder de koepel PPS Consument & Gezondheid vallen.

Contactpersonen:
Annemarie Borgdorff, GroentenFruit Huis, borgdorff@groentenfruithuis.nl / 070 33 55 010