Call open voor onderzoek naar verbeteren zaadsystemen in Azië en Sub-Sahara-Afrika

donderdag, 1 februari, 2018

De Call NL-CGIAR Seed Systems Development is open voor onderzoek dat dat bijdraagt aan het verbeteren van 'zaad'-systemen' in in Azië en Sub-Sahara-Afrika (zowel plantaardig als dierlijk uitgangsmateriaal). De pre-proposals kunnen tot 12 april 2018 ingediend worden. De deadline voor het indienen van volledige voorstellen is 30 augustus 2018. Er is een budget 8,5 miljoen euro beschikbaar voor deze call..

Consortia bestaande uit een onderzoeksinstelling uit Nederland en een CGIAR-onderzoeksprogramma of platform kunnen in samenwerking met andere organisaties (zowel publiek als privaat) in Nederland en/of de focuslanden een voorstel indienen. De Call is is ontwikkeld in samenwerking met de CGIAR en de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Kennisplatform Food & Business. Kijk voor meer informatie over deze call op www.nwo.nl

Over CGIAR
Het CGIAR-onderzoeksprogramma  moet bijdragen aan veranderingen in de landbouw over de hele wereld door het bevorderen van de kennis van voedselsystemen en gezamenlijke publieke en private innovaties. Van 2017-2021 maakt dit programma deel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse overheid en CGIAR.